Disclaimer

Stijlelement

De op deze website getoonde tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op tekening aangegeven maten zijn ‘circa’ maten. Daar waar op de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, badkamerinrichting, etc. staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd.

Op de situatie aangegeven openbare bestrating, erfafscheidingen, hagen, verlichting, openbaar groen en de plaats van de hemelwaterafvoeren kan na uitwerking van de plannen nog wijzigen.

De Post & de Nijverheid behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Post & de Nijverheid spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk de actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website getoonde informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De Post & de Nijverheid biedt dan ook geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. De gegevens kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Post & de Nijverheid.

Specifiek voor prijzen en andere informatie op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Post & de Nijverheid. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Post & de Nijverheid nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij de Post & de Nijverheid. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Post & de Nijverheid, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Door de website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Altijd al willen wonen
in het centrum van Dongen?